» Проекти «

ПРОЕКТ

за осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и такива, които се грижат за хора с увреждания като преводачи

ЕЗИКЪТ ЗЛАТНАТА МИНА

Стартирането на проекта бе през 2008 година. След много бюрократични пречки, искания за комисионни, спънки и никакво съдействие от страна на държавата успяхме да съберем една малка част от тези хора и да им предложим работа като преводачи. Целта на проекта е да се даде възможност на хората с увреждания или грижещите се за тях, които владеят чужд език, да използват знанията си и да ги развиват въпреки положението в което са, както и да увеличат своите доходи и да бъдат максимално независими от държавните помощи. Този проект ще даде възможност на всеки от тях, който владее чужд език – без значение къде живее, да работи самостоятелно и да е полезен както на себе си, така и на страната си и на обществото.

В момента към Агенция Леопард-М работят около 17 инвалиди, които се радват на осигурената работа. Ние не сме спрели да привличаме все повече и повече хора с увреждания, които да извършват преводи. Няма и да спрем да търсим.

Всеки инвалид може да се включи в екипа от преводачи - инвалиди. Дейността, която ще изпълняват хората с увреждания или грижещите се за тях, зависи изцяло от тяхната езикова грамотност както на чуждия език, така и тази на български. Те ще извършват превод на материали и документи от български на чужд език и обратно. Това е дейност, която не изисква физическо натоварване. Тя е зависима от езиковата подготовка и умствените възможности на всеки преводач. Следователно в изпълнението на дейността могат да се включат голяма част от хората с увреждания, стига да отговарят на посочените по-горе условия.

Ще се радваме на всяко Ваше съдействие. Ако познавате хора с увреждания, които отговарят на горните условия, ние ще ги приемем. Ако имате материали за превод и желаете да помогнете на някого от екипа преводачи - инвалиди, предоставете ни тези материали. Преводът ще бъде извършен от тези хора и те ще получат своя хонорар благодарение на Вас и Вашите материали.