» Писмени «

Pismen Prevod

Писмен превод

Писменият превод представлява основа на нашата дейност. Да изберем точния преводач за Вашия превод е първата стъпка към успешното изпълнение на услугата, която предлагаме. Ето защо от изключителна важност е да категоризираме каква е спецификата на текста, има ли особени изисквания към превода и как точно да бъде извършен. За някои преводи съставяме екипи от преводачи с различна специализация, за да се постигне оптимална точност. Може да Ви бъде предложена и редакция на текста, ако преценим, че това е необходимо.