» Денонощен екип «

Това е първият и единственият по рода си екип в България. Създаден е през 2001 г., като в началото обслужваше предимно съдилищата и следствената служба в София. В момента обслужва Столична Дирекция на Вътрешните Работи, Областна Дирекция на Полицията в София, както и Областна Дирекция на Полицията в Пловдив, Плевен и Варна, Велико Търново, Хасково, Кюстендил, Петрич и други. Същият екип обслужват Административен Съд – Град София, Върховен Административен Съд, Софийски Районен Съд, Софийски Градски Съд, Софийски Апелативен Съд, Софийска Районна Прокуратура, Софийска Градска Прокуратура и други. Екипът в София се състои от 240-250 души, които са готови в рамките на до един час да се озоват в която и да е точка на столицата. Същото постигат и екипите в градовете Плевен, Пловдив и Варна. За цяла България надхвърля 1200 души.

От месец март 2011 г. агенцията разшири обсега на действие и пое обслужването на още няколко града в България - Петрич, Велико Търново, Хасково, Смолян, Сандански и други. Броят на денонощните екипи на агенцията надхвърли 1200 преводачи.