» Легализации «

Легализация на документи издадени от Република България

В България легализацията на български документи се извършва от Министерството на външните работи или от Министерството на правосъдието. Министерството на правосъдието легализира само документи издадени от съдебни инстанции или такива, които са заверени от нотариуси. Останалите документи се легализират от Министерството на външните работи. И двете министерства заверяват само документи, които са представени в оригинал. Ксерокопия не се заверяват, освен в някои специфични случаи, както например са дипломите за завършено образование и приложенията към тях. Същите се ксерокопират и копието се заверява от нотариус, след което се внасят заедно с оригиналите в Министерството на образованието, превеждат се и най-накрая се заверяват в Консулската служба на Министерството на външните работи.

Преведените документи могат да бъдат подадени за легализация не само от фирмите, сключили договор с МВнР, но рискувате да Ви бъде отказана легализацията им, ако преводачът, извършил превода, не фигурира в списъка с преводачи към министерството или ако преводът на документа Ви не е изготвен в съответствие с изискванията на министерството. Ето защо по-добре е да ангажирате фирма, която извършва превода с легализацията на документа, отколкото Вие да се заемете с тази задача. Освен това фирмите имат свои куриери, които ускоряват тази услуга и  всичко това Ви спестява време, пари и напрежение.