» Организация преводи «

Организация и управление на преводи

Това е нов вид услуга, която се предлага от нашата агенция за преводи и легализации и все още не е популярна сред другите агенции или клиенти.

Не всяка фирма, дружество, компания, банка, холдинг или други разполага с необходимите кадри или обучен персонал, които могат да организират документите и материалите за превод. Понякога някои фирми превеждат един и същ материал няколко пъти, тъй като не разполагат с персонал, който да следи какви преводи са извършени и кои материали трябва да се преведат. Не всички знаят кои документи трябва да се преведат или кои и къде да се легализират. Ние следим какви преводи са извършени и ако трябва да се преведе някакъв материал, то ние първо проверяваме, дали същият вече не е превеждан. Ако е превеждан, връщаме превода веднага, без да се налага да бъде правен отново. Ако е извършен превод само на част от него, то ние превеждаме липсващата част и таксуваме само нея.

Освен това голяма част от фирмите и техния персонал не са запознати с изискванията за легализация на документи. Ние ги консултираме абсолютно безплатно за това как трябва да изглежда документът и какви заверки трябва да притежава, за да може да бъде преведен и легализиран. Голяма част от нашите клиенти ни се довериха и ни възложиха организирането на тази част от тяхната работа. С това ние им спестихме много време, нерви и средства. А и защо трябва да се занимават с излишни и непонятни за тях неща, като могат да възложат тази част от работата си на нас?

Ако искате организирането и извършването на преводите на Вашите материали да се поеме от специалисти, обадете ни се и ние ще Ви помогнем.

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

Служителките в нашите офиси ще Ви консултират безплатно по всякакви въпроси от сферата на преводите и легализациите, които Ви интересуват.