» Редактиране «

редакция на текстове

Редакция на текст

Агенцията предлага на своите клиенти редакция на текстове във всички области на познанието, преглед и коригиране на документи, книги, вестници и списания, рекламни брошури, реферати, дипломни работи, дисертации. Конфиденциялността и професионализмът стоят на първо място в работата ни. Спазваме установените стандарти и норми и се придържаме стриктно към изискванията на клиента.